Miljø

I Hedehusene Produkthandel er vi certificeret i det internationale miljøledelsessystem ISO 14001. Ledelsessystemet er med til at sikre, at vi systematisk holder fokus på en opdateret miljøpolitik og skaber konkrete greb i vores hverdag til at opfylde denne.

Samtidig betyder certificeringen, at vi har et system, der vedligeholder, registrerer og ajourfører alle lovmæssige krav og regler inden for de miljømæssige aspekter af vores aktiviteter og ydelser.

 

iso ny