Persondatapolitik

Hos Hedehusene Produkthandel passer vi godt på dine data 

Når du handler med os, skal du vide, at vi opbevarer følgende oplysninger om dig:

Privatkunder: navn, adresse, kategori af købte varer, fakturerede beløb og daglig videoovervågning af pladsen, hvor du vil kunne blive set ifm. salg af jern og metal.
Virksomheder: navn, adresse, cvr. nummer, konto nr., telefonnummer, e-mailadresse, kategori af købte varer, fakturerede beløb og daglig videoovervågning af pladsen, hvor du vil kunne blive set ifm. salg af jern og metal.

Hvorfor opbevarer vi dine data?:

Vi opbevarer dine data for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, eksempelvis gennemførelse af køb, fakturering og kundeservice.

Derudover er vi forpligtet herpå for at kunne opfylde relevant lovgivning, såsom bogføringslove.Det er fx et krav, at vi ved, hvem vi handler med og udbetaler penge til.

Videregivelse af dine oplysninger:

Dine data videregives til Hedehusene Produkthandels eksterne bogholdere og revisorer.

Herudover bliver dine data ikke videregivet til tredje part uden dit samtykke. Kun myndigheder med lovhjeml til indhentelse af persondata, har mulighed for at få udleveret dine data uden dit samtykke.

Hvor længe opbevarer vi dine data?:

Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos Hedehusene Produkt Handel i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne slettes, når personoplysningerne ikke mere er relevante, og Hedehusene Produkthandels forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få oplyst hvilke persondata, vi har om dig, og du har ret til at få slettet dine data, når vores forpligtigelser om at opbevare dine data er ophørt.
Du kan klage over vores dataindsamling, eller klage hvis du ikke mener at havde givet os samtykke til at indsamle dine data.

Du er velkommen til at kontakte os på info@hedehuseneprodukthandel.dk for yderligere information eller spørgsmål til ovenstående.